Zpracování zápočtů

Poskytují přehled dle partnerů o možnosti zápočtu s výší nezaplacených faktur a jejich počtem. Zápočet se navrhne, vytiskne, realizuje (zaúčtuje) nebo smaže, pokud se nebude realizovat.
  • vzájemné dodavatelsko-odběratelské zápočty
    • blokují se úhrady dodavatelských faktur vzatých do zápočtu
  • zápočty vydaných faktur s dobropisy
  • zápočty přijatých faktur s dobropisy
  • zápočty v cizí měně
Obrázky
Vyhledávání