Výkazy hospodaření

Tisky výkazů hospodaření po libovolném organizačním členění (divize, provozy, střediska, zakázky, činnosti), po účtech (syntetických nebo analytických) nebo po kalkulačních položkách. Sledování zakázek i přes účetní rok. Firmy, které zpracovávají hospodářský rok, mají možnost sestav z hospodářského i kalendářního roku.
 • tiskové sestavy vyhodnocení nákladů a výnosů
  • za libovolnou organizační strukturu
 • výběr z velkého množství tiskových sestav
  • před tiskem je možné zvolit období, pro které se má vyhodnocovat
  • je možné vytisknout za libovolnou organizační strukturu a také za libovolnou kombinaci členění
  • všechny sestavy jsou připraveny jak po účtech, tak po kalkulačních položkách
   • sestavy po účtech je možné tisknout včetně součtů syntetik nebo tříd účtů nebo třeba jen po syntetických účtech nebo třídách
  • sestavy po kalkulačních položkách umožňují vytváření mezisoučtů, které si může uživatel sám vytvářet a měnit
  • tisky též obsahují rekapitulace, které napočítávají účty nebo kalkulační položky za libovolné členění sestavy
  • před každým tiskem se zobrazí bohatý konfigurační dialog, kde je možné upravit tisk dle vlastní potřeby
 • vyhodnocení
  • po účtech
  • po kalkulačních položkách
 • konkrétní výběr pro tisk vybraného organizačního členění
 • výběr období pro vyhodnocení nákladů a výnosů
 • nastavení platnosti zakázek jednotně pro všechny tiskové sestavy
 • možnost rozpadu až na jednotlivé účetní doklady
 • porovnání tržeb na plánovanou cenu zakázky
 • vyhodnocení je možné provést
  • za libovolně vybrané členění
  • za výčty
  • za rozmezí účtů
Obrázky
Vyhledávání