Vnitropodniková fakturace

Úloha řeší vystavování vnitropodnikových faktur.
 • pořízení vnitropodnikových faktur
  • pořizuje se hlavička faktury a k ní položky
   • materiálové položky
   • položky prací (dle číselníku prací)
   • ostatní položky
 • storno faktury
  • provede storno zaúčtované faktury
 • kopie faktury
  • provede kopii zaúčtované faktury jako další fakturu k zaúčtování
 • generace opakujících se faktur
  • vygeneruje k zaúčtování dávku faktur označených jako opakující se v minulém účetním období
 • hromadný tisk všech nevytištěných faktur
 • umístění textu z číselníku textů na začátek a konec faktury
 • prohlížení archivu faktur
 • rozúčtování faktur po jednotlivých pracovnících
  • možnost tisku výkazu práce po jednotlivých pracovnících za libovolné období
 • kontrola rozpracovanosti dokladů
 • tisk seznamu faktur dle jednotlivých nákladových středisek
 • tisk seznamu nezaúčtovaných faktur dle nákladových i výnosových středisek
 • ukončení měsíčního zpracování závěrkou
Obrázky
Vyhledávání