Statistické výkazy

Úloha umožňuje si vytvořit a definovat vlastní sadu statistických výkazů či pohledů, které jsou členěné do oddílů a dále do jednotlivých řádků. Výkazy je možné rozdělit na měsíční, čtvrtletní a roční, definování jednotlivých řádků se provádí zadání výběru účtů a způsobem výpočtu požadované hodnoty řádku výkazu. Samostatně je řešena oblast stavebních statistických výkazů pro stavební firmy.
 • vlastní statistické výkazy a pohledy
  • měsíční
  • čtvrtletní
  • roční
 • definování způsobu získání hodnoty každého řádku
 • tisk výkazů a pohledů
  • v Kč
  • v tisících Kč
 • doplnění příznaků do číselníku účtů
  • pro mzdové účty
  • pro účty stavební výroby
  • pro nakoupené či prodané poddodávky
 • stavební statistické výkazy
 • rozšířená evidence stavebních zakázek
Obrázky
Vyhledávání