Skladové hospodářství

Řeší kompletní zpracování skladového hospodářství – příjem materiálu (zboží) na sklad, prodej ze skladu, výdej do spotřeby, převody mezi sklady, naskladnění výrobků.
 • evidence
  • materiálu
  • zboží
  • výrobků
 • rozdělení skladových položek do skupin
 • sledování skladových položek na různých skladovacích místech v rámci jednoho skladu
 • příjem materiálu (zboží) na sklad od externího dodavatele
  • vykrývání objednávek vydaných
  • možnost pořizování cen
   • v cizích měnách
   • v ceně s DPH
  • rozpouštění pořizovacích nákladů a slev (přirážek) přímo na příjemce
  • zpětně možnost příjmu na sklad s automatickým výdejem do spotřeby (průběžka)
  • možnost příjmu na hlavní sklad s automatickým převodem na jiný sklad
  • kontrola smluvní ceny od dodavatele
 • výdej materiálu (zboží) ze skladu do spotřeby
  • na střediska
  • zakázky
 • prodej materiálu (zboží, výrobků) ze skladu
  • pouze nákladově, tržby řeší modul fakturace
 • převody mezi různými sklady s možností automatického naskladnění na přijímající sklad
 • naskladnění výrobků z výroby
  • automatický odpis materiálu do spotřeby dle kusovníku (receptury)
  • automatický odpis materiálu do spotřeby dle výrobních příkazů
 • průměrné ceny
 • výdej materiálu do operativní evidence
 • podpora čárových kódů
 • evidence výrobních čísel (šarží), sledování záručních dob
 • evidence dodavatelů a odběratelů ke skladovým položkám (archiv pohybů)
 • příprava prodejních cen v ceníku
  • více úrovní prodejních cen
 • verze ceníku
  • individuální ceníky pro jednotlivé odběratele
 • podpora rychlého vypořádání inventury na skladě
 • evidence konsignačních skladů
 • rezervační modul
  • rezervovat lze materiál/zboží pro externího zákazníka nebo pro jiné interní středisko
  • z interního rezervačního dokladu lze vygenerovat
   • spotřebu - materiál/zboží se ze skladu účetně odepíše do spotřeby
   • převodku vydanou
   • převodku přijatou
  • automatické číslování dokladů po nastavení číslování pro modul Rezervace
 • bonusový program
  • možnost sledovat u vybraných odběratelů bonusový motivační program
  • podle hodnoty odebraného zboží a nastavené hodnoty přepočtu na 1 bod vede evidenci počtu takto získaných bodů
  • podle číselníku odměn program navrhne, po dosažení daného počtu bodů, určitý dárek
Obrázky
Vyhledávání