Saldokonto odběratelů

Řeší evidenci vydaných faktur a jednotlivých plateb k fakturám, sleduje stav saldokonta, provádí automatické účtování haléřového vyrovnání a kursových rozdílů na konci měsíce i na konci roku. Umožňuje vystavovat upomínky, penalizační faktury, převádět faktury do podrozvahy, převádět platby dobropisů do bankovních operací k proplacení a vytvářet i účtovat opravné položky pohledávek zákonné i účetní.
 • nahrání faktur přes domluvený interface
 • pořízení přes seznam
  • umožňuje zachytit daňový doklad vydaný jiným systémem
 • párování saldokonta
  • páruje se faktura s platbou
 • prohlížení všech faktur a plateb
 • saldokonto neúčetní evidence
  • přehledy zálohových listů, proforma-faktur a dobírek
   • vystavených, zaplacených i částečně, nezaplacených i částečně, nezaplacených dle odběratelů
 • tiskové přehledy vydaných faktur
  • přehledy jsou za platný měsíc nebo za vlastní výběr
   • kniha vydaných faktur, seznam faktur včetně rozúčtování
   • rozpis tržeb za firmu, za středisko, rozpis dle tržbových účtů
   • soupis dle výše fakturace, soupis dle dealerů a oblastí
 • upomínání
  • 1., 2. a 3. upomínka
 • penalizace pozdě zaplacených faktur
  • podklady pro penalizaci, vytvoření, tisk a zaúčtování faktur
 • oprava rozúčtování faktury
 • haléřové vyrovnání
  • nabídnou se faktury k automatickému účtování haléřového vyrovnání (částku stanoví správce saldokonta)
  • po vytvoření a zaúčtování dokladu dojde ke spárování
 • kursové rozdíly
  • nabídnou se faktury k automatickému účtování kursových rozdílů ze zaplacených (spárovaných) faktur v cizí měně
  • na konci roku lze automaticky účtovat kursové rozdíly k otevřeným pohledávkám (přepočet na platnou hodnotu k 31.12.)
 • změna saldokontního účtu
 • účtování dobírek
  • po zaúčtování platby se nabídne faktura k zaúčtování – program upozorní hned při jeho spuštění
 • odsouhlasení pohledávek
 • převod do bankovních operací
  • převádí se dobropisy, inkasa k proplacení
 • opravné položky daňové
  • nabídne se přehled faktur s možností tvorby nebo snížení opravné položky daňové (zákonné) za aktuální rok
  • vytvoření opravných položek a jejich zaúčtování
  • inventurní tisky (i v cizí měně)
 • opravné položky účetní
  • dle nastavených procent odpisu vytvoří podklad pro zaúčtování
 • kontrola rozpracovanosti úlohy
Obrázky
Vyhledávání