Saldokonto dodavatelů

Řeší kompletní zpracování došlých faktur včetně zápisu do evidence DPH, jejich nákladovou likvidaci, sleduje stav saldokonta, pracuje s hromadnými příkazy k úhradě, provádí automatické účtování haléřového vyrovnání a kursových rozdílů na konci měsíce i na konci roku. Umožňuje vykrývání objednávek a rámcových smluv. Lze provádět ověřování přijatých faktur odpovědnými osobami včetně možnosti elektronického oběhu dokladů.
 • zpracování dávky přijatých faktur
  • pořízení přijatých faktur s vazbou na číselník druhů faktur s množstvím předdefinovaných a předvyplněných údajů
  • možné typy faktur
   • řádné – účtované ihned
   • odložené faktury (došlá pošta) - účtují se po ověření odpovědným pracovníkem
   • zálohové listy – neúčtují se
   • daňové doklady na poskytnuté zálohy
  • vazba na vykrývání vydaných objednávek a rámcových smluv
  • různé varianty ověřování přijatých faktur i s možností skenování a elektronického oběhu dokladů
  • přepočet zálohovým koeficientem
  • evidence a účtování DPH, je-li uživatel plátcem DPH v jiném státě EU
  • vazba na výkaz INTRASTAT
  • různé varianty tisku knihy přijatých faktur
 • práce s odloženými fakturami (došlou poštou)
  • neúčetní evidence ještě nezaúčtovaných přijatých faktur, odsouhlasení faktur, převod do řádných druhů faktur, jejich likvidace a účtování
 • nákladová likvidace faktur, sestavy nákladové likvidace
 • práce s hromadnými příkazy k úhradě
 • opravy a párování saldokonta
 • práce s archivem přijatých faktur
 • saldokontní sestavy
  • účetní - stavy saldokontních účtů - aktuální stav, stav ke zvolenému období (položkové opisy)
  • finanční - spárované faktury, přeplacené a nezaplacené faktury dle dodavatelů nebo nákladových středisek, závazky po splatnosti
  • v cizích měnách
 • příprava a účtování kursových rozdílů
  • faktury evidované v cizí měně se po zaplacení (rovná-li se částka faktury v cizí měně součtu úhrad v cizí měně) nabízejí k automatickému vyčíslení a proúčtování příslušného kursového rozdílu
  • na konci roku je automaticky proveden návrh a proúčtování částečných kursových rozdílů nevyrovnaných závazků v cizí měně kursem k 31.12
 • příprava a účtování haléřového vyrovnání, je-li rozdíl faktury a úhrady menší než nastavená hranice
 • kompletní přehled položek saldokonta dodavatelů
  • libovolné pohledy na jednotlivé položky nebo předdefinované výběry doplněné konkrétním vlastním zadání filtrů a třídících posloupností
  • dvojklikem nad řádkem přehledu je možné zobrazit detail věty a v menu lze volit další doprovodné informace
   • u faktur pohled na rozúčtování faktury, detail evidence DPH, související položky dle párovacího klíče, poznámky k dané faktuře
   • uložené dokumenty
 • informace o stavu úlohy
Obrázky
Vyhledávání