Export státních výkazů do XML

9. March 2016

V modulu Účetnictví je nově možné exportovat výkazy pro daň z příjmu (výsledovku a rozvahu) do formátu XML a odpadá tak nutnost ručního přepisování údajů z výkazů.

Podrobný popis postupu na vyžádání.