Pokladna

Úloha řeší vystavení příjmových a výdajových pokladních dokladů jak v Kč, tak i v cizích měnách. Úloha umožňuje vést více pokladních míst a pro každé místo lze zpracovávat více pokladních účtů. Lze vést více měn pro jeden účet pokladny.
 • pořízení příjmového nebo výdajového pokladního dokladu
  • měna
   • v Kč
   • v cizí měně
  • číslo dokladu
   • v jedné číselné řadě nebo v číselné řadě zvlášť pro příjmy a zvlášť pro výdaje
  • každý doklad se rozúčtuje pro účetnictví
  • doklad v cizí měně se pořídí v příslušné měně
   • automaticky se dotahuje kurz k zadané měně z kursovního lístku
   • účtuje se v Kč
  • lze nastavit pořizování pokladních dokladů bez zaúčtování do účetnictví s následnou kontrolou a zaúčtováním jiným operátorem, než je pokladní
  • v posledním měsíci roku (nebo v posledním měsíci hospodářského roku) lze souběžně pořizovat doklady do 12. období i do 1. období následujícího roku
  • uzavření 12-tého období řeší roční závěrka
 • automaticky vystavované příjmové pokladní doklady za vystavené paragony nebo faktury
 • tisky pokladních dokladů
 • tisky nezaúčtovaných dávek včetně kontroly DPH
 • tiskové sestavy ze zaúčtovaných dokladů
  • pokladní knihy
  • soupisy včetně rozúčtování
  • soupisy DPH ze sběrných dokladů
  • tisk pokladních dokladů na zpracovávané
  • vybrané období a účet pokladny
 • tisk pokladní knihy valutové pokladny včetně rozpisu jednotlivých měn
 • tisk mincovky pro kontrolu pokladny
 • zpracování kurzových rozdílů
  • měsíčně
  • čtvrtletně
  • ročně
 • kontrola rozpracovanosti dokladů
 • ukončení měsíčního zpracování závěrkou
Obrázky
Vyhledávání