Plánování

Úloha slouží k plánování výnosů a nákladů, porovnání plánu proti skutečnosti účetnictví.
 • vystavování ročního a měsíčního plánu nákladů a výnosů
 • podpora hospodářského roku
 • vystavování více druhů plánu
  • každý druh plánu je možné nastavit vlastní organizační členění
  • druhy plánu mají vlastní nastavení
  • v rámci úlohy plánování je možné definovat nové druhy plánu
 • neomezené vytváření verzí plánu
 • snadné vytvoření nové verze plánu kopií z existující verze plánu
 • možnosti hromadné úpravy verze plánu
 • spojování více dílčích verzí plánu do hlavní verze
 • generování ročního plánu podle skutečnosti
 • nástroje pro omezení práce v jednotlivých verzí plánu
  • každá verze plánu má svůj vlastní řídící soubor, kde je možné nastavit chování této verze plánu
  • lze tak například nastavit
   • vystavování ročního plánu
   • vystavování měsíčního plánu
   • kontrola ročního plánu na měsíční plán
   • automatické rozpočítávání měsíce plánu
   • počáteční a konečný měsíc ročního plánu
  • ve verzích plánu je též možné nastavit omezení
   • které kalkulační položky bude možné v plánu použít
   • kterým operátorům bude povoleno verzi plánu aktualizovat
 • tiskové sestavy plánu
  • dle libovolného členění firmy
 • porovnání plánu proti skutečnosti
  • za volitelné členění
 • export ročního plánu do programu Microsoft Excel
 • grafické porovnání plánu a skutečnosti
Obrázky
Vyhledávání