Organizační složka

IIS Ekonom umožňuje účtování organizační složky registrované v jiném členském státě EU.

Složka je součástí účetnictví mateřské firmy, vede se jako samostatná divize.
Pokud firma potřebuje účtovat organizační složku, musí být zavedeno používání a účtování divizí.

 

Organizační složka v zahraničí je povinna vést účetnictví v souladu s legislativou státu, ve kterém byly zřízeny. Současně je společnost povinna vést účetnictví podle platných legislativních předpisů ČR. Účetnictví umožňuje tisky pro organizační složku v příslušné měně složky:

  • hlavní knihu po účtech
  • sborník po účtech
  • sborník - obecný pohled
  • rozvahu a výsledovku – státní výkaz

 

Saldokonta umožňují položkový rozpis nevyrovnaných položek v Kč i v měně složky v návaznosti na hlavní knihu.

Vyhledávání