Operativní evidence

Poskytuje evidenci drobného hmotného i nehmotného majetku, který není součástí dlouhodobého majetku. Umožňuje půjčování evidovaného majetku s účtováním nájemného.
 • položková evidence
  • na každé kartě je pouze 1 kus
 • hromadná evidence
  • na každé kartě může být větší počet kusů
 • zařazuje se majetek odepsaný ve spotřebě
  • automatické přetažení z MTZ
 • vyřazuje se dle podepsaného návrhu
 • evidence je na:
  • střediska
  • zakázky
  • budovy
  • místnosti
  • jednotlivé pracovníky
 • vedení půjčovny a účtování nájemného
 • půjčovna
  • vnitropodniková
  • externí
 • automatické vystavování a zaúčtování podkladů vnitropodnikové půjčovny
 • automatické vystavování externích faktur z nájemného
  • možnost generovat faktury v průběhu měsíce z ukončeného pronájmu
  • nemusí se čekat do měsíční uzávěrky
 • rezervace
 • seskupení více karet do celku
  • jednoduché zapůjčení všech karet tohoto celku
Obrázky
Vyhledávání