Obchodní informace

Obchodní systém umožňuje podrobným způsobem sledovat výstupy ze skladového hospodářství a fakturace. Nákup na sklad, vlastní výroba a prodej ze skladu. Prodej dle jednotlivých provozů, středisek, odběratelů. Sledování marží. Vyhodnocování prodejů a nákupů dle sortimentu a partnerů v reálném čase i v časových úsecích.
 • pohledy
  • organizačního členění firmy
   • dle skladů
   • dle výnosových středisek
  • odběratelů
   • států
   • oblastí
   • dealerů
  • dodavatelů
 • rozpisy
  • po jednotlivých skladech
  • po skupinách sortimentu
  • po jednotlivých položkách
  • po odběratelích
  • po dokladech
 • marže
  • výpočet průměrných marží
  • signalizace záporných marží
 • třídění odběratelů
  • dle velikosti odběru
  • dle marže
 • možnost sledování odběratelů dle jednotlivých poboček (filiálek)
 • porovnání jednotlivých měsíců a čtvrtletí
 • srovnání hodnot prodeje
  • v roce běžném a v roce minulém
 • měsíční přehledy prodejů jednotlivých položek
 • pohledy
 • od sumárních přehledů až do hloubky na jednotlivé detailní pohyby
Obrázky
Vyhledávání