Novinky

Hospodářské výsledky dle vlastní definice

pondělí , červen 3, 2024

Nový webový modul, který umožňuje vytvoření haspodářských sestav dle vlastní definice.

Umožňuje si poskládat vlastní tabulku, kde si uživatel může definovat každý řádek dle libosti a výbírat hodnoty dle účtů, kalkulačních položek, řádku výkazu zisku a ztrát. Výsledné hodnoty za libovolné období porovnávat proti libovelnému období.

Na příkladu níže je ukázka 4 řádkové sestavy, kde na prvním řádku načítá všechny syntetické účty 521 a 524. Na druhém řádku načítá celou skupinu 50, ale vynechá celou syntetiku 502. Třetí řádek vloží hodnoty účtů příslušných k řádku 6 z výkazu zisků a ztrát. Poslední řádek vkládá účty, patřící do seznamu vybrané kalkulační položky 25, 26 a 27. Takto je možné si nadefinovat vlastní sestavu, která bude přesně odpovídat požadavkům společnosti.

Zadání sestavy

Takto vypadá výsledná sestava. Pro porovníní je vybrán 1Q 2024 a 2023

Výsledná sestava

Vyhledávání