Nabídky a přijaté objednávky

Úloha řeší evidenci nabídek, zachycení a evidenci objednávek přijatých, potvrzení a tisk objednávek vydaných. Zajištění přijaté objednávky vystavením interní objednávky nebo přímo vystavení objednávky vydané.
 • snadné vystavení nabídky
 • export nabídky dle uživatelské šablony do programu Microsoft Word
 • zachycení přijaté objednávky a tisk potvrzujícího dopisu
 • vazba na ceník, cenové úrovně, individuální ceníky a akční ceny
 • tisk objednávky přijaté, potvrzujícího dopisu, zakázkového listu
  • Vystavenou přijatou objednávku je možné vytisknout dle vlastní šablony v programu Microsoft Word.
  • Dále je možné vytisknou potvrzující dopis o přijetí objednávky.
  • Přijaté objednávky se při předání do výroby mohou vytisknout ve formě zakázkového listu, který je zcela definovatelný.
 • rezervace objednaného materiálu jednoduše přímo z objednávky
 • možnost sledování marží a slev, signální informace po překročení
 • vytváření vlastních přehledů a jejich export do programu Microsoft Excel
 • snadné vystavení interní objednávky z přijaté objednávky
 • automatické vystavení požadavku na vydanou objednávku
  • Na základě přijetí objednávky je možné vystavit:
   • interní objednávku
   • žádanku na vydanou objednávku
   • objednávku vydanou
  • Vše jednoduše přímo nad přijatou objednávkou. Vystavené doklady je možné též rovnou vytisknout.
 • generování faktur z přijatých objednávek bez opisování položek
 • jednoduché získání tiskových přehledů o objemu objednávek
  • Vykrytí přijaté objednávky vystavením objednávky objednávky vydané nebo požadavkem na objednávku vydanou (žádankou).
 • evidence smluv k objednávkám přijatým
Obrázky
Vyhledávání