Mzdy

Úloha řeší kompletní zpracování mezd od zadání podkladů přes výpočty až po výstupy do účetnictví, banky a státních institucí. Je přímo propojená s personalistikou.
 • zakázkové mzdy
 • zpracování srážek, půjček, exekucí
 • zpracování nemocenských dávek
 • vlastní zpracování a výpočty mezd
  • dávkové i interaktivní zadávání
  • výpočty mezd v reálném čase u každého pracovníka nebo u určité množiny pracovníků
  • trvalý roční přehled mezd u každého pracovníka
  • napojení na zpracování cestovních příkazů
  • automatické zpracování stravenek
  • napojení na docházkové systémy
  • zpracování turnusových směn
 • tiskové sestavy a výstupy
  • povinné
  • standardní
  • kontrolní
 • zpracování průměrů na pracovně právní účely
 • zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu
 • zpracování banky
 • vytvoření účetních pohybů a jejich zaúčtování
  • vytvořena vazba i na jiné účetní systémy- SAP, MBS Navision, Oscar…
 • výstupy pro instituce
  • penzijní fondy
  • životní pojišťovny
  • výstup pro statistiku – TREXIMA
  • výstup pro ISPV (informační systém o platech)
  • ELDP (včetně elektronického odeslání na ČSSZ)
  • ONZ - přihlášky, odhlášky (včetně elektronického odeslání na ČSSZ)
  • NEMPRI - žádosti o nemocenskou dávku (včetně elektronického odeslání na ČSSZ)
Obrázky
Vyhledávání