Manažerské informace

Poskytují souhrnným způsobem základní informace z celého ekonomického informačního systému podle organizačních členění, podle zakázek, podle partnerů, informace o stavu bankovních kont a jednotlivých pokladen. Manažerské informace jsou souhrnné informace o hospodářském výsledku, nákladech, výnosech (možnost výběru období) a závazcích či pohledávkách. Souhrnné informace je možno postupně rozepisovat až do úrovně prvotních účetních dokladů. Samozřejmostí je omezení přístupu k jednotlivým informacím dle nastavení.
 • manažerské informace dle organizačního členění
 • manažerské informace dle zakázek
  • možné omezení přístupu konkrétních uživatelů
  • dle odpovědných pracovníků za zakázku
  • přehled zakázek – ziskovost a rentabilita zakázek
  • přehled odpovědných pracovníků za zakázky – ziskovost a rentabilita
 • manažerské informace dle partnerů
  • dle čísla partnera
  • dle prvních 8 míst čísla partnera
  • přehled vybraných partnerů
   • rozdělení partnerů do skupin
   • faktury přijaté celkem
   • závazky celkem
   • závazky po splatnosti, směnky
   • akreditivy
   • faktury vydané po splatnosti
  • přehled ziskovosti a rentability partnerů
 • informace o stavu bankovních účtů
  • včetně historie bankovních výpisů
 • informace o stavu pokladen
  • včetně rozpisu pokladních dokladů
 • informace o platebních kartách uživatele
Obrázky
Vyhledávání