Leasing

Úloha umožňuje evidenci poskytovaných leasingových smluv, která obsahuje základní informační údaje, údaje o nulté splátce (zda akontace nebo jen záloha – bez DPH) a výnosové směrování – středisko, zakázka, činnost, DČZ. Dále je uvedeno účtování jednotlivé splátky a je generována faktura nebo splátkový kalendář. Výstupem této úlohy je generace vydaných faktur pro jednotlivé splátky včetně kompletního účtování a účetní doklad pro časové rozlišení akontací.
Úloha umožňuje evidenci přijatých leasingových smluv, která obsahuje základní informační údaje, údaje o nulté splátce (zda akontace nebo jen záloha – bez DPH) a nákladové směrování – středisko, zakázka, činnost, příp. DČZ. Dále je uveden přesný rozpis účtování jednotlivé splátky a je generován splátkový kalendář. Nejdůležitějším výstupem této úlohy je generace přijatých faktur pro jednotlivé splátky včetně kompletního účtování.
Vyhledávání