ISIR - insolvenční rejstřík

IIS Ekonom nyní obsahuje napojení na databázi insolvenčního rejstříku ISIR. Systém umožňuje s touto databází pracovat dle potřeby v rámci celého systému IIS Ekonom.

Funkce:

  • kontrola aktuálních stavů saldokont a číselníku partnerů
  • výskyt partnera v databázi ISIR je signalizován zvoleným způsobem vybraným uživatelům (email, sms…)
  • při vystavování faktury program automaticky odběratele prověří v databázi ISIR
    • má-li odběratel jakýkoli platný záznam v Insolvenčním rejstříku, je o této skutečnosti fakturant informován

 

Databáze ISIR je realizována jako samostatná databáze. Instaluje se na SQL server, kde se nachází databáze IIS Ekonom. Vždy se dodává výchozí verze databáze, která obsahuje aktuální data k termínu instalace databáze. Součástí dodávky je aktualizační program pro aktualizaci databáze ISIR. Program v libovolném intervalu (například 10x denně – naplánované úlohy) databázi ISIR aktualizuje z internetu.

Vyhledávání