Dlouhodobý majetek

Poskytuje evidenci dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, evidenci přírůstků, úbytků a přesunů. Daňové odpisy jsou řešeny podle zákona o dani z příjmu (lineární nebo degresivní). Účetní odpisy mohou být lineární, daňové, dle měsíců, dle vlastního odpisového plánu… Účetní odpisy se účtují měsíčně, čtvrtletně nebo ročně při měsíční závěrce. Ke každé evidenční kartě lze mít technickou kartu budovy nebo stroje.
 • aktualizace evidenční karty
  • pořízení
  • návrh na vyřazení a po podpisu vyřazení dle návrhu
  • změny včetně technického zhodnocení majetku
  • rozdělení karty (částečný úbytek)
 • technické karty budov - technický popis, příslušenství, evidence oprav
 • technické karty strojů - technický popis, příslušenství, evidence oprav a stanovišť
 • přesuny
  • evidence změny místa nasazení, tisky přesunů
 • tisky z pohybů majetku
  • měsíční pohyby nebo z archivu za vybrané období
 • tisky z evidenčních karet
  • nejdůležitější soupisy majetku
   • porovnání účetních a daňových odpisů
   • dle majetkových účtů (k odsouhlasení na účetnictví)
   • dle místa nasazení
   • inventurní sestavy
   • odepsaný majetek, pronajatý majetek, majetek pořízený v platném roce, sestavy dle roku výroby, dle měsíce a roku zařazení, dle osobního čísla, dle daňových skupin, dle účtu odpisu atd.
  • položkově nebo pouze součtově, dále dle firmy, majetkového střediska, pronajímatele, střediska nasazení, možnost volby období
  • tisky lze volit z celého souboru nebo dle libovolného výběru, např. účet, středisko nasazení, interval evidenčních čísel apod.
 • tisky z technických karet – dle střediska nasazení, dle budov a místností…
 • prognózy na určený počet let dopředu
  • dle majetkových středisek, dle majetkových účtů, dle daňových skupin, dle středisek nasazení
 • podklady pro silniční daň
Obrázky
Vyhledávání