Kontrola DIČ partnera na ARES


V souvislosti s Kontroním hlášením je důležité na dokladech uvádět správné DIČ partnera. Pokud má tedy partner vyplněné IČ, kontroluje se automaticky při pořizování přijatých i vydaných faktur DIČ a skutečnost, zda je plátcem DPH, na registr ekonomických subjektů ARES. Pokud existuje rozdíl mezi údaji v číselníku a ARESem, program na tuto skutečnost upozorní.Kontrolu nad konkrétním partnerem lze spustit i manuálně v Číselníku partnerů.


Vzhledem k tomu, že množství dotazů zaslaných na ARES je omezeno na 1000 denně, není možné pustit kontrolu všech partnerů z číselníku najednou. Je ale možné takovou kontrolu rozložit do několika dnů. Podrobné informací o této možnosti pro případné zájemce na vyžádání.