Cestovní příkazy

Umožňují vést evidenci cestovních příkazů, nákladovou likvidaci, vedení DPH, sledování dnů pro snížení stravenek a dnů pro silniční daň. Příkazy lze proplácet přes mzdy (částka se dá na příslušnou mzdovou složku), přes pokladnu nebo bankou, pokud má pracovník ve mzdách uveden bankovní účet pro výplatu mzdy.
 • pořízení tuzemských cest z ručně vystavených příkazů
  • pořídí se suma cestovního příkazu a jeho jednotlivé složky (cestovné, stravné, příp. DPH, záloha)
 • pořízení zahraničních cest z ručně vystavených příkazů
  • pořídí se suma cestovního příkazu v cizí měně a jeho jednotlivé složky (cestovné, stravné, záloha) v cizí měně
  • účtuje se v Kč
 • tisky z archivu cestovních příkazů
  • seznam cestovních příkazů
  • seznam stravenek
  • podklad pro silniční daň
 • povolení a zpracování individuelních cestovních příkazů
  • vyplnění a potvrzení cestovního příkazu – pracovník si vyplní cestovní příkaz a teprve když je potvrzený, může provádět vyúčtování
 • vyúčtování služební cesty a likvidace cestovních příkazů
  • může provádět jiný operátor, než který pořizuje CP
  • po odsouhlasení likvidace je CP předán k zaúčtování a zaúčtuje se
  • individuelní cestovní příkazy je možné nastavit pro potvrzování služební cesty, nebo rovnou pořídit a hned likvidovat cestovní příkaz
  • pořídí se cesta a časy odjezdu a příjezdu, další výdaje (cestovné, parkovné, nocležné apod.) a program spočítá cenu cestovního příkazu
  • po označení „vyúčtováno“ je předán CP k likvidaci, likvidaci provádí obvykle účetní
 • prohlížení zaúčtovaných cestovních příkazů
 • tisky z archivu individeulních cestovních příkazů
  • seznam cestovních příkazů
  • náklady na vlastní auta
  • podklad pro silniční daň
 • přehled proplácení cestovních příkazů
  • pro pokladnu, pro mzdovou účtárnu, pro převod do banky
 • převod nevyúčtovaných cestovních příkazů do následujícího měsíce
  • převádí povolené a nevyúčtované pracovní cesty do následujícího měsíce
 • kontrola rozpracovanosti dokladů
 • ukončení měsíčního zpracování závěrkou
Obrázky
Vyhledávání