Banka

Úloha řeší veškerou komunikaci s peněžními ústavy a zpracování všech účetních operací s bankovními účty. Řeší trvalé příkazy k úhradě a umožňuje evidenci devizových účtů včetně zpracování a účtování kursových rozdílů. Elektronická komunikace se všemi bankami poskytující datové rozhraní pro předání příkazů k úhradě převzetí bankovních výpisů.
 • ruční pořízení bankovních výpisů
 • automaticky nahrané bankovní výpisy
  • tisk bankovního výpisu před nahráním ze souboru elektronické komunikace
  • nahrání bankovního výpisu
  • zpracování automaticky nahraného výpisu
   • automatické předkontování položek výpisu ze saldokonta dodavatelů, odběratelů nebo dle podkladů z mezd
   • kontrola úplného předkontování všech položek a kontrola součtu obratů proti celkovým obratům bankovního výpisu
   • u korunových účtů lze u položek saldokontních účtů zadat i cizí měnu, kurs a částku z důvodu automatických kursových rozdílů u faktur
   • automatické vyloučení položek kontokorentního účtu
   • náhrada položky poštovních složenek
  • tisk bankovního výpisu včetně rozúčtování formou účetního dokladu
 • výstup hromadných příkazů k úhradě z firmy do banky
  • tisková forma
  • soubor pro elektronickou komunikaci
 • zpracování bankovních výpisů
 • práce s kursovním lístkem
  • nahrání denních kursů z ČNB dle evidovaných měn
 • práce s trvalými příkazy k úhradě
 • zpracování poštovních složenek
 • zpracování a účtování kursových rozdílů devizových účtů
 • archiv příkazů k úhradě
 • archiv zpracovaných bankovních výpisů
Obrázky
Vyhledávání