Umístění konfiguračního souboru IIS.INI

26. February 2015

Původní místo pro konfigurační soubor iis.ini (obsahuje informace o dostupných databázích, nastavení tiskáren, poštovního serveru atd.) bylo v kořenovém adresáři operační systému Windows.Jelikož toto umístění způsobovalo komplikace v novějších Windows byla nově jako výchozí cesta konfiguračního souboru nastavena na aplikační adresář přihlášeného uživatele.
IIS Ekonom tedy prvně hledá v adresáři %AppData% a až poté v %WinDir%
Takto byla zajištěna zpětná kompatibilita a zároveň možnost řešit problémy s přístupem ke konfiguračnímu souboru.