Nová verze IIS Ekonom 6.2

1. December 2014

Nově připravená verze IIS Ekonom 6.2. Po procesu příprav, vývoje a testování přišel čas k jejímu nasazení do ostrého provozu. Nová verze nám umožní nadále udržovat aplikace na nových systémech Microsoft, vylepšovat uživatelské rozhraní a rozšíří možnosti rozvoje aplikací.
Změny v uživatelském rozhraní nejsou nikterak zásadní a jsme přesvědčeni, že budou ku prospěchu ovládání. Zpracování dat zůstává nezměněno.

 

1. Vzhledy programů
Volbou Systém / Vzhled aplikace lze změnit vzhled aplikací IIS Ekonom – změna  se  projeví
ve všech programech uživatele na konkrétním PC (vzhled staré verze je pod volbou Původní).

 

2. Změna barvy všech číselníků
Systémové číselníky mají ve všech  modulech  stejný  barevný  (pískový)  podklad,  ostatní
číselníky v jednotlivých modulech mají jinou barvu podkladu.

 

3. Filtrování – režim Filtru (klávesa F7)
Při režimu Filtru/F7 mají formuláře/ tabulky fialový  podklad,  aby  bylo  zřetelné,  že 
formulář/tabulka je v režimu nastavení filtrování.

 

4. Hesla
Při zadávání přístupového hesla program donutí uživatele zadat silné heslo  –  tj.  heslo
dlouhé minimálně 8 znaků a musí splňovat 3 ze 4 pravidel – obsahuje  malá  písmena,  velká
písmena, číslice a speciální znaky.

 

5. TeamViewer
Na úvodní obrazovce IIS Ekonom je umístěna volba Dálková podpora. Po  kliknutí  se  spustí
aplikace, která umožní pracovníkům IIS Tábor připojení na počítač zákazníka.

 

6. Přípony šablon .XTE -> .XLT
Přípony šablon pro export do MS Excel jsou změněny z původních *.XTE na  standardní  *.XLT
pro bezproblémový průběh exportu