Kontrola zaměstnanců proti insolvenčnímu rejstříku

1. April 2015

Nově přepracována kontrola zaměstnanců proti oficiální webové službě ministerstva spravedlnosti České republiky provozující také isir.justice.cz
Program kontroluje všechny zaměstnance a zobrazí seznam a stav těch, kteří mají aktivní insolvenční řízení. Tato kontrola je součástí úlohy MZDY.