Kontrola partnerů proti Insolvenčnímu rejstříku

2. July 2015

Nový modul systému IIS Ekonom - Kontrola na ISIR. Nově je program IIS Ekonom schopen automatickou kontrolou stávajících partnerů informovat o řízeních vedených proti výše uvedeným subjektům a tím umožňuje provést potřebné kroky včas (např. kontaktovat insolvenčního správce o nezaplacené pohledávce). Při vystavování dokladů novým a stávajícím partnerům systém v případě jejich záznamu v insolvenčním rejstříku na tuto skutečnost upozorňuje.

Dokumentace ke stažení

Úloha navíc obsahuje:
- Kompletní zpracování saldokonta odběratelů, saldokonta dodavatelů a číselníku partnerů
- Výpis nezaplacených přijatých faktur od partnerů se záznamem v databázi ISIR
- Výpis nezaplacených vystavených faktur partnerům se záznamem v databázi ISIR
- Náhled na všechny partnery se záznamem v databázi ISIR.
- Pouze pro firmy ve skupinách
- Přehled firem v konkurzu a úpadku
- Přehled odeslaných emailů