Exporty do tabulkového procesoru

8. February 2015

Nově byly přepracovány obecné exporty tabulek z IIS Ekonom do tabulkového procesoru. Nově podporující verze kancelářské balíku Microsoft Office (2003 a novější) i nejnovější Libre Office. Byla upravena nabídka na 3 varianty exportů.

1. Excel (makro) - Dříve volba Systém / Export do Microsoft Excelu, Nově s  podporou aktuální verze Libre Office
2. Excel (csv) - Nově přidáno, lze otevřít  ve  všech  kancelářských  balíčcích  (MS Office, Libre Office, ... )
3. Volitelné CSV - Jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat bez omezení